Praktinis ir teorinis seminaras

Rizikų analizė ir jos svarba organizacijos valdyme

2017 m. lapkričio 30 d. | Vilnius

Registruotis

Seminaro temos

Pranešėja Žana Kraučenkienė

 1. Kas tai yra sisteminis rizikų valdymas ir kodėl organizacijoms būtina jį taikyti?
 2. Kam ir kokia nauda? - nuo savininkų, aukščiausio lygio vadovybės ir kontrolės organų iki paprastų darbuotojų.
 3. Ar sisteminio rizikų valdymo taikymas įtakoja organizacijos rezultatus?

Pranešėjas Vytautas Šaikus

 1. Praktinis naudojamų fizinės saugos rizikų analizės ir vertinimo metodikų pritaikymas, atliekant saugumo pažeidžiamumų poveikio skirtingose organizacijoje vertinimą.
 2. Skirtingų rizikų (darbuotojų patikimumo, fizinės dokumentų saugos, inžinerinių sistemų diegimo ir eksploatavimo sutrikimų, techninių patalpų, serverinių, duomenų saugyklų, asmens ir turto apsaugos vykdymo, asmens duomenų fizinės apsaugos) analizės atlikimo metodikos ir šio proceso dokumentavimas.
 3. Lietuvos Respublikos energetikos, susisiekimo, aplinkos, ūkio ministrų įsakymais patvirtintų fizinės saugos reikalavimų atliekant rizikų analizes ir jų vertinimus, praktinio vykdymo klaidos.
 4. Geriausia praktika ir audito metu nustatytų trūkumų išaiškinimas, atliekant pavojų, grėsmių ir rizikų analizę, pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 patvirtintas metodines rekomendacijas, vykdant LR Valstybės kontrolės pateiktoje Valstybinio audito ataskaitoje nustatytus trūkumus “ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas“.

Pranešėjas Sigitas Rokas

Tema: Informacijos saugos rizikos analizės ir įvertinimo pratimas

 1. Principiniai rizikos analizės žingsniai, nuosekliai vedantys link rezultato
 2. Metodikų įvairovė. Kaip pasirinkti tinkamiausią?
 3. Pasirinkto IT ištekliaus rizikos analizės ir įvertinimo simuliacija auditorijai.
 4. Praktiniai patarimai susiję su pranešėjo rizikos valdymo patirtimi: rizikos apetitas, rezultatų „pardavimas“, nuo ko pradėti?

Pranešėjas Vaidas Žiedelis

Tema: Veiklos, t.y. operacinės rizikos valdymo praktiniai aspektai

 1. Veiklos rizikos valdymo principai, metodai, įrankiai.
 2. Veiklos rizikos valdymo iššūkiai ir ateitis.
 3. Pastebėjimai dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. GDPR, liet. BDAR) reikalavimų, asmens duomenų tvarkymui bei valdymui, vykdymo.

Seminaro anotacija

Nepriklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, ar tai prekybinė, gamybinė arba paslaugas teikianti įmonė, visos susiduria su skirtingomis veiklos, finansinėmis, informacinėmis ar fizinės apsaugos rizikomis. Siekiant laiku nustatyti galimus veiklos ar saugumo pažeidžiamumus, nepageidaujamus tiesioginio ir netiesioginio fizinio poveikio įvykius, kiekviena organizacija turi ugdyti, o ne deklaruoti gebėjimus vykdyti veiksmingą ir efektyvią veiklą, planuoti bei valdyti turimus išteklius, peržiūrėti ir tobulinti veiklos procesus.
2017 m. lapkričio 30 d. skirtingų sričių rizikų analizės ir valdymo specialistai pateiks gerosios praktikos rekomendacijas, savo sukauptą patirtį, atliekant veiklos (operacines), fizinės apsaugos ir informacijos saugumo rizikų analizes, saugos auditus.
Seminaro metu, praktiniais pavyzdžiais padėsime nustatyti, kas padaryta blogai ir ko reikia vengti, ką turėtumėte pirmiausia atlikti, pagerinant situaciją, nenaudojant didelių išteklių pašalinant rizikas, išvengiant galimų finansinių, veiklos ir reputacinių žalų. Seminaro metu pateiktos praktikoje naudojamos skirtingų veiklų rizikos analizės metodikos padės patiems identifikuoti jūsų jėgas ir silpnumas, nagrinėjant saugumo pažeidžiamumų galimybes ir poveikį. Parodysime paprasčiausius ir trumpiausius būdus, kaip nustatyti ir dokumentuoti galimas rizikas, nagrinėjant fizinės apsaugos, veiklos ir informacinių technologijų saugumo pažeidžiamumus, naudojamų organizacinių, techninių ir vykdomos veiklos apsaugos priemonių trūkumus, nepriklausomai nuo to, kokios metodikos naudojamos. Apsvarstysime, kokia rizikų analizės dokumentavimo nauda bendrame rizikų valdymo procese, identifikuojant grėsmių veikiamas sritis ir pateiksime rekomendacijas, kaip jų išvengti arba sumažinti. Esant pageidavimui galėsime panagrinėti veiklos tęstinumo planų parengimo procesą ir jo eiliškumą, nagrinėjant įmonės rizikų ir poveikio veiklai poveikį.
Seminaro dalyviams kaip dovaną pateiksime darbuotojo patikimumo (teisingumo ir sąžiningumo) procedūrą, kuri yra labai svarbi atliekant darbuotojų atrankas į darbo vietas, vertinant jų deklaruojamą išsilavinimą, patirtį, atitinkančią darbo vietos kvalifikaciją, pateiktus patvirtinančius dokumentus.

Seminaras skirtas: Įmonių ir įstaigų vadovams, valstybės tarnautojams, vidaus auditoriams, rizikų valdymo, prevencijos ir kitų tarnybų darbuotojams, atsakingiems už veiklos kontrolę.

Seminaras tiems, kurie nori sužinoti daugiau apie tai, kaip praktiškai ir metodiškai atlikti skirtingų rizikų analizes ir jų vertinimą.

Pranešėjai

 • 1

  Žana Kraučenkienė

  Rizikos valdymo profesionalų asociacijos pirmininkė

Žana Kraučenkienė yra Rizikos valdymo profesionalų asociacijos pirmininkė, draudimo kompanijos Lamantinas vyriausias aktuaras ir vyriausias rizikos specialistas, valdybos narė, turinti daugiau nei 20 metų patirties draudimo sektoriuje, sertifikuota (ISO) ir atestuota vidaus auditorė. Nuo 2010 m. specializuojasi rizikų valdymo srityje. Jos praktikoje sukaupta patirtis organizacijų rizikos valdymo sistemų modeliavime, diegime ir rizikos procesų praktiniame valdyme, ūkio subjektų rizikos valdymo modelių kūrime ir susijusių procesų administravime, veiklos rizikos valdymo sistemų auditavime. Šiomis temomis Žana veda mokymus ir seminarus tiek privataus tiek viešojo sektoriaus atstovams.

Temos:

 • Kas tai yra sisteminis rizikų valdymas ir kodėl organizacijoms būtina jį taikyti?
 • Kam ir kokia nauda? - nuo savininkų, aukščiausio lygio vadovybės ir kontrolės organų iki paprastų darbuotojų.
 • Ar sisteminio rizikų valdymo taikymas įtakoja organizacijos rezultatus?

 • 2

  Vytautas Šaikus

  UAB "Fizinės apsaugos centras" direktorius

UAB „Fizinės apsaugos centras“ direktorius, saugos sistemų ir veiklos saugos, kokybės vadybos sistemos auditorius, rizikų analizės specialistas, sertifikuotas pagal ICAO, IMO, ISO. Nuo 2002 metų atlikęs virš 60 išorinių saugos sistemų ir veiklos saugos auditų, rizikų vertinimų strateginiuose objektuose, didžiausiose Lietuvos įmonėse ir įstaigose.

Temos:

 • Rizikos valdymo standartai, rizikų analizės metodikos ir jų praktinis pritaikymas užtikrinant rizikos valdymo procesą įmonėse ir įstaigose.
 • Pavojų, grėsmių ir rizikų analizė, jos atlikimo įstaigose ir įmonėse svarba, rengiant ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.
 • Rizikų valdymo proceso dokumentavimas (rizikos valdymo politika, rizikos valdymo tvarkos aprašas, kt.). Rizikų valdymo organizavimo pagrindai ir atsakomybė, pagrindiniai rizikų identifikavimo, vertinimo, valdymo principai ir procedūros.
 • Praktikoje naudojamos fizinės saugos rizikų analizės ir jų vertinimo metodika, praktinis pritaikymas atliekant saugumo pažeidžiamumų poveikio organizacijų tikslams vertinimą.

 • 3

  Sigitas Rokas

  UAB NRD CS Informacijos saugos ekspertas

Sigitas Rokas, UAB NRD CS (www.nrdcs.lt), Informacijos saugos ekspertas, patyręs kompleksinių, daug organizacijų apimančių informacijos saugos programų ir tarptautinių projektų vadovas, atitikties ir saugos rizikų vertinimo ir valdymo ekspertas. Kvalifikaciniai sertifikatai: CISM, ISO27001 LA.

Temos:

Tema: Informacijos saugos rizikos analizės ir įvertinimo pratimas

 • Principiniai rizikos analizės žingsniai, nuosekliai vedantys link rezultato
 • Metodikų įvairovė. Kaip pasirinkti tinkamiausią?
 • Pasirinkto IT ištekliaus rizikos analizės ir įvertinimo simuliacija auditorijai
 • Praktiniai patarimai susiję su pranešėjo rizikos valdymo patirtimi: rizikos apetitas, rezultatų „pardavimas“, nuo ko pradėti?

 • 4

  Vaidas Žiedelis

  Luminor Bank AB

Vaidas Žiedelis, Luminor banko operacinės rizikos departamento vadovas, daugiau nei 20 metų darbo patirties telekomunikacijų, informacinių technologijų bei finansinių  institucijų rizikų valdyme. Specializuojasi veiklos (operacinių) rizikų valdymo bei paskesnės kontrolės sistemų kūrime.

Temos:

Tema: Veiklos, t.y. operacinės rizikos valdymo praktiniai aspektai

 • Veiklos rizikos valdymo principai, metodai, įrankiai.
 • Veiklos rizikos valdymo iššūkiai ir ateitis.
 • Pastebėjimai dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. GDPR, liet. BDAR) reikalavimų, asmens duomenų tvarkymui bei valdymui, vykdymo.

Seminaras skirtasPapildomos priežastys dalyvauti

 • Realūs pavyzdžiai

  Seminaro metu sužinosite daugybę praktinių pavyzdžių.

 • Nauji kontaktai

  Jūs susipažinsite su Jūsų srities specialistais, su kuriais galėsite pasidalinti savo įžvalgomis

 • Unikali dalyvio patirtis

  Seminaro tikslas – skatinti jūsų progresą. Tai užtikrins kruopščiai kuriama dalyvio patirtis susipažinti ir išmokti.

 • Klausimai ir atsakymai

  Jūs gausite išsamius atsakymus ir efektyviausius sprendimus į jūsų veiklos iššūkius.

 • Įkvėpimas ir energija

  Kas pasakė, kad tik pardavėjams reikia motyvacijos? Atgaivinkite savo viziją. Perkraukite savo protą. Šis seminaras įkvėps jus naujoms idėjoms ir sprendimams, užtikrinant įmonės rizikų valdymą.

 • Kontaktų vakaras

  Seminaro pabaigoje galėsite tiesiogiai pabendrauti su lektoriais, sužinoti atsakymus į Jums rūpimus klausimus, užmegzti naujus ryšius.

 • Verslo augimas

  Tik apsaugotas ir rizikas valdantis verslas gali augti ir klestėti. Ši seminaras suteiks pačias vertingiausias metodikas, kaip analizuoti, vertinti ir valdyti rizikas.

 • Naujausios įžvalgos ir pažangūs sprendimai

  Seminaro pranešėjai pasidalins tik pačiu vertingiausiu turiniu, rekomendacijomis ir sprendimais, kaip užtikrinti informacijos saugumą jūsų įmonėse.

Dalyvavimo kainos

1 dalyvis
145Dalyvio kaina
 • Dalomoji medžiaga
 • Pažymėjimas
 • Kavos pertraukėlės
 • Pietūs
Registruotis
2 ir daugiau dalyvių
135Už 1 dalyvį
 • Dalomoji medžiaga
 • Pažymėjimas
 • Kavos pertraukėlės
 • Pietūs
Registruotis

(Mes esame įtraukti į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą)

Praėjęs Seminaras

"Informacijos saugumo pažeidžiamumai ir priemonės jų išvengiant arba sumažinant"

20160303_125334

20160303_125253

Atsiliepimai

Noriu padėkoti už tikrai naudingą ir įdomų seminarą. Visa išdėstyta medžiaga ir pateikti siūlymai, tikrai pravers gerinant įstaigos IT saugą.

Dainora Gelžinytė
Dainora Gelžinytė Lietuvos Respublikos muitinė

Dėkoju už jūsų rengiamus seminarus. Didelis ačiū, kad atsiuntėt procedūrą, kad dalinatės patirtimi.

Diana Radžiūnienė
Diana Radžiūnienė Valstybės įmonė „Oro navigacija“

Seminaro informacija

Seminaro organizatorius

Jau 20 metų UAB Fizinės apsaugos centras organizuoja specializuotus mokymus, seminarus ir konferencijas įmonių veiklos audito, rizikų valdymo, informacijos saugumo, veiklos tęstinumo ir fizinės objektų apsaugos temomis. Per šį laikotarpį mūsų mokymuose apsilankė jau per 15 000 dalyvių.

Kontaktai